Om hemsidan

Hemsidans uppbyggnad

Vi har velat göra hemsidan lite enklare och mer lättläst. Det skall också vara enklare att göra utskrift av enskilda webbsidor; om en resa, ett teaterbesök o.s.v.

Upptill på alla sidor finns nu en menyrad med sex huvudalternativ. Du kan alltid hoppa vidare till en ny avdelning genom att klicka i någon av de sex rutorna.

Startsida - Kalender

är hemsidans "löpsedel" med viktiga nyheter samt kalendern, som är den centrala utgångspunkten för information om alla föreningens inplanerad aktiviteter av engångskaraktär, dvs. teaterbesök, studiebesök, resor och månadsmötena. Varje möte har ju ett specifikt innehåll, en viss gästtalare o.s.v.

De smala kolumnerna M, E, R innehåller "flaggor" som ger en vink om typ av evenemang:
   M - månadsmöte,
   E - evenemang t.ex. studiebesök eller utflykt utan övernattning,
   T - teaterbesök,
   R - resa med en eller fler övernattningar.

För mer information om respektive evenemang fins en länk att klicka på. Varje evenemang har sin egen webbsida, som kan skrivas ut individuellt.

Stående aktiviteter

redovisar alla föreningens aktiviteter som genomförs eller planeras att genomföras regelbundet dvs. kurser, motion, idrott.

För bridgeentusiasterna och golfentusiasterna finns liksom tidigare egna undersidor.

Veckoschema ger en överblick över hela utbudet och här finns länkar till mer information längre ned på samma webbsida med övriga upplysningar om kursen eller aktiviteten.

Om Tibbleseniorerna

Beskrivning av föreningens syften, och nyttan med att vara medlem. Kort information om medlemsvillkoren och några förmåner (försäkring). Här finns länkar till SPF Stockholmsdistrikt och till centrala Förbundet - SPF.

Det finns en länk till Täby kommuns hemsida, men för övrigt har vi valt att inte presentera en lista över andra användbara länkar, utan vi hänvisar till de sökfunktioner som är allmänt kända.

Bli medlem

Du som vill bli medlem får här uppgift om medlemsavgiften och här finns en blankett att fylla i med dina personuppgifter, som skickas som e-post till Tibbleseniorernas föreningsexpeditionen.

Kontakta oss

Här finns adressuppgifter om föreningen: Expedition, telefonnummer, e-post

Du kan använda sidan för att sända e-post till expeditionen, specifikt meddela adressändring.

Större delen av sidan upptas av förteckningen över alla styrelsemedlemmar och andra personer med förtroendeuppdrag: namn, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress
Förteckning över verksamheter och vilka kontaktpersoner i styrelsen

Om hemsidan

Det är den sida som du just nu läser.

Länk till Tibbleseniorernas hemsida hos SPF Stockholmsdistrikt

Ny hemsida med gemensam struktur för hela SPF Stockholmsdistrikt är under uppbyggnad. För Tibbleseniorerna finns där f.n. endast uppgifter om styrelsen.

Här kan du läsa mer om SPF Seniorerna Tibble Täby

Ansvarig utgivare: Ordförande

Redaktör (webmaster): Bobby Edenberg & Gunnar Bjerin.

Du som har information som du vill få publicerad på hemsidan kan sända ett e-postmeddelandetill webmaster@tibbleseniorerna.se 

Vi är också intresserade av om du har synpunkter på den nya hemsidans innehåll och utformning.

Information till medlemstidningen TibbleSenioren kan sändas till tidningens redaktion: eva.neveling@scriptura.se.

 Till början
Denna sida ändrades 2017-05-10 BE