Kontakta oss

Adress: Marknadsvägen 293, 183 79 Täby Tel: 758 91 05        Se karta 

Kansliet har öppet måndag och torsdag kl 10.00 - 12.00 och då får du tala med någon av oss: Margit Annerstedt,
Karin Thoran (ansvarig), Inger Wallin, Ingalill Bylund, eller Mona Johansson. Övrig tid telefonsvarare. Under juni - augusti endast telefonsvarare

E-post: tibbleseniorerna@gmail.com  

Adressändring

Är du redan medlem men har bytt adress eller e-postadress, så vill vi gärna få reda på det. Klicka här   

Medlemstidningen

Om Tibbleseniorernas medlemstidning

Funktionärer i föreningen

Vill du vara med och bidra i föreningens verksamhet? Det behövs fler goda krafter för bl.a.

Eller kontakta kansliet på tel 08 758 9105 eller e-post tibbleseniorerna@gmail.com

Styrelsen

C-H Segerfeldt, Ordförande

070 652 1980

ch.segerfeldt@gmail.com

Lena Frid,Vice ordförande

070 273 8720

fridlena47@gmail.com

Karin Thorán, Sekreterare

070 444 7688

karinthoran@gmail.com

Inger Wallin, Kassör

070 829 6365

inger.wallin@telia.com

Ann-Kristin Alsander, Medlemssekr.

076 826 0717

k.alsander@hotmail.se

Ingalill Bylund, Programgruppen

070 638 0435

ingalillbylund365@gmail.com

Nils Blomgren, IT-frågor

073 981 4072

nils.blomgren@hotmail.se

Revisorer

Mats Lindgren

08 768 5931

matsolindgren@telia.com

Mats Westerdahl

070 928 5346

mats.westerdahl@gmail.com

Karin Neiderud, suppl.

070 459 8488

karin.neiderud@gmail.com

Kansliet 08 758 9105 tibbleseniorerna@gmail.com

Karin Thorán, gruppledare

   

Föreningens representanter i KPR

C-H Segerfeldt

070 652 1980

ch.segerfeldt@gmail.com

Ingalill Bylund

070 638 0435

ingalillbylund365@gmail.com

Resor

Gunilla Rönnholm

0702 162 386

gunilla.ronnholm@telia.com

Christina Olausson

070 575 8537

christina.olausson@bredband.net

Programgrupp

Sylvia Molander

0708 536 843

molander@hemmingsson.com

Ingalill Bylund

070 638 0435

ingalillbylund365@gmail.com

Inger Sieka

070 629 6890

 

Leif Söderström

08 7686078

 

Studieombud

Lena Frid

070 273 8720

fridlena47@gmail.com

Tidningen TibbleSenioren

Redaktör och ansvarig utgivare

Eva Neveling, redaktör

0703 650 450

eva.neveling@scriptura.se

Redaktionsråd:

Lennart Cederstam,

   

Karin Hedén

   

Leif Söderström

   

Webbmaster

Bobby Edenberg 073 052 5419 webmaster@tibbleseniorerna.se

DistributionBrevduvor

Karin Neiderud

070 459 8488

karin.neiderud@gmail.com

Guldkanten

Karl-David Andersson

073 552 1042

karl-david@telia.com

Valberedning

Kurt Hofverberg

070 863 6778

kurthofverberg@hotmail.com

Majken Ploby

073 664 5250

majken.ploby@telia.com

Erik Söderberg

070 6107129

eriksoderberg@49@gmail.com

Till början
Denna sida ändrades 2019-03-11 BE